Mellansjö 1:101

Mellansjö 1:101

Mellansjö 1:101, Ljusterö,

Unikt tillfälle att köpa denna tilltalande tomt! Här finns möjligheten att bygga drömhuset på över 200 kvadratmeter, garage på hela 40 m² i byggnadsarea samt en komplementbyggnad på 50 m². Kommunalt vatten och avlopp samt fiber finns vid tomtgränsen. Detaljplanerat område. Bara ca 200 meter från Ljusterötorg, även närhet till Ljusterö skola, dagis och fritids. Passa på och köp i ett av Österåkers mest "up and coming" område! Tomten är väl uppmärkt, åk förbi och titta eller kontakta mäklaren för bokad visning.

Assisterande

VD/Mäklare

4.8 i betyg (28 röster)
hittamaklare.se
John Jägholm
John Jägholm

VD/Mäklare


Intresserad av bostaden?

Tipsa en vän

Pris

1 295 000 kr
(Högstbjudande)

Kort Fakta

Adress:
Mellansjö 1:101, Ljusterö
Tomt:
1541 m2
Bra ytor att bygga på
Generös yta
Naturskönt med sjöglimt
Naturskönt
Njut av sjöglimt
Närhet till Ljusterö Skärgårdsby
Sjöglimt
Vy mot tomten

NYFIKEN PÅ DIN BOSTADS VÄRDE?

Fyll i formuläret nedan och boka en aktuell värdering av din bostad.
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Färjan tar dig över till Ljusterö
Vy över färjan
Områdesbilder
Vy över Ljusterö torg
Ljusterö torg
Ljusterö torg
Områdesbilder
Områdesbilder
Områdesbilder
Områdesbilder
Områdesbilder
Områdesbilder
Områdesbilder

Planlösning

 • Fakta
  Fastighetsbeteckning
  Mellansjö 1:101
  Typkod
  210 - Småhusenhet, tomtmark
  Adress
  Mellansjö 1:101
  Postnummer
  Område
  Ljusterö
  Tomtareal/mark
  1541 m2
  Total areal
  1541 m2
 • Kostnader

  Levnadskostnader

  Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

 • Närområde & Kommunikationer
  Område

  På Ljusterö finns mycket att se och göra: golf, minigolf, konsthantverk, ett hembygdsmuseum, den vackra Ljusterö kyrka, naturreservatet på Östra Lagnö. Här finns flera restauranger, livsmedelsaffärer och ett bageri. Två km till Ljusterö torg, där livsmedelsaffär, post, turistbyrå mm finns.

  Ljusterö ligger i Roslagen i Stockholms norra skärgård. Ljusterö har färjeförbindelse och bilresan tar en dryg timme från Stockholm. Med Waxholmsbåten som stannar vid Hummelmora och Linanäs tar resan cirka två timmar.

  BAD Nära till sjön Skären med sandstrandsbad och klippor. Sjön som är otroligt ren och lämpar sig även bra för fiske. Bada kan du annars göra på lilla badberget eller klippbadet i Linanäs, i Kårnäs och på naturreservatet Östra Lagnö.

  AFFÄRER & MATSTÄLLEN Livsmedelsaffär (Tempo) och postkontor finns vid Ljusterö Torg som passeras vid vägskälet strax efter färjan. Vid Linanäs som ligger söderut där stora landsvägen ändar, ett par kilometer efter avfarten till Hummelmora, finns en pizzeria, ett bageri, och en uteservering vid stranden.

  KOMMUNIKATIONER Waxholmsbåten (www.waxholmsbolaget.se) trafikerar bryggan vid Hummelmora med två turer om dagen på sommaren. En annan linje lägger till vid Linanäs, på andra sidan ön. Turupplysningen har telefonnummer (08-) 679 58 30. Bussar går till och från Stockholm via Åkersberga. Närmaste busshållplats är ute vid stora vägen, ca en kilometers promenad från fastigheten. Turupplysningen (www.sl.se) för bussarna har telefonnummer (08-) 600 10 00.

  INFORMATION OM BUDGIVNING De som deltar i budgivningen godkänner att budgivningslistan kan komma att delges köparen och säljaren, där namn & telefonnummer på budgivarna framkommer. I vår roll som fastighetsmäklare är det viktigt att förmedla information mellan köpare och säljare utan att påverka denna. Alla bud vilka framförs till oss före kontraktsskrivningen måste vi förmedla till säljaren, detta oavsett om budgivningen kan verka "avslutad". Detta för att låta säljaren fatta sitt beslut. Köpet är alltså ej klart förrän kontraktet är undertecknat. Se vår hemsida för mer information angående budgivning, eller be mäklaren om mer skriftlig information.

 • Dokument & Länkar
 • Rättigheter & Belastningar

  Samfällighet

  Andel i samfällighet/GA: Mellansjö S:1, S:3-S:5, GA:5, Nolsjö GA:1 Last, Ledningsrätt: Tele, 0117-02/41 Last, Ledningsrätt: Avlopp, vatten, 0117-10/37 Last, Ledningsrätt: Vatten och avlopp, 0117-16/97 Förmån, Officialservitut: Väg, 0117-90/70 Last, Ledningsrätt: Starkström, 0117-98/21 Last, Ledningsrätt: Starkström, 0117-98/57 Last, Avtalsservitut: Avloppsledning, 01-IM4-60/1008 Last, Avtalsservitut: Avloppsledning, 01-IM4-60/4038 Last, Officialservitut: Väg, 01-LJU-1181

  Planer och bestämmelser

  För västansjö Detaljplan, beslutad Datum: 2014-06-16 Genomförande: Början 2014-07-19 slut 2024-07-18

 • Allmänt

  Fastigheter med minsta tomtstorlek om 1 500 m² är största tillåtna byggrätt (e2): Huvudbyggnad (e5): Högsta tillåtna byggnadsarea för varje huvudbyggnad är 130 m² Utöver detta får uppföras: 1: Ett friliggande garage med högst 40 m² byggnadsarea. 2: En komplementbyggnad med högst 50 m² byggnadsarea, som får användas som additionsbostad. * Med byggnadsarea avses den area som en byggnad upptar på marken och med bruttoarea avses area av mätvärda delar av alla våningsplan.

  För hela planområdet gäller: o Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns. Garage/carport/förråd/komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från tomtgräns till granne och 6 meter från gata. o Huvudbyggnader får uppföras i högst två våningar med högsta tillåtna byggnadshöjd om 7 meter och högsta tillåtna nockhöjd om 9 meter. Souterrängvåning är tillåten utöver angivet högsta antalvåningar (v1).

  För ytterligare information se bilagd detaljplan och plankarta.

  För vidare funderingar kring detaljplan och eventuella bygglov, vänligen kontakta följande:

  Du kan ringa till Österåkers kommun på 08-540 810 00 och kopplas vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen. Växeln är öppen måndag-torsdag klockan 8-17 och fredag klockan 8-16.

  Teknisk försörjning enligt detaljplan från 2012:

  Vatten och avlopp I planprogrammet föreslås att Mellansjös bebyggda delar blir ett VA-verksamhetsområde i enlighet med kommunens VA-strategi. Österåkersvatten AB föreslås bli huvudman för VA-verksamhetsområdet och ansvara förerforderlig nätutbyggnad. En första etapp av den nya bebyggelsen bedöms kunna inrymmas inom befintlig reningsverkskapacitet. Vattenförsörjningen till Mellansjö sker idag i enskild regi. I samband med förtätning och utbyggnad av bostäder i området förutsätts att det allmänna verksamhetsområdet utökas till att även omfatta renvatten. Ny renvattenledning från Skärgårdsstad på fastlandet planeras. När denna färdigställs ska befintliga vattentäkter bibehållas som reservvattentäkter. Dagvatten ska hanteras enligt kommunens dagvattenstrategi och normalt omhändertas lokalt. Avrinning utformas i enlighet med gällande normer. Anslutning till vatten och spillvatten tillkommer.

  El E.ON ansvarar genom nätkoncession för elförsörjningen av Mellansjö. På den föreslagna parkeringsplatsen norr om förskoleområdet finns byggrätt i en våning för en transformatorstation. Ett 6 m brett u-område för elledningar finns omedelbart norr om gränsen till fastigheten Mellansjö 1:3 i planens östra del. Anslutningarkostnader för 25 A är 27 625 kr ink moms.

  IT Bebyggelsen vid Ljusterö Torg har tillgång till bredband via fibernät. I samband med utbyggnad av VA-verksamhetsområdet bör det ges förutsättningar för bredbandsutbyggnad. Vid nedläggning av el-ledningar i marken bör bredband eller tomrör placeras i samma schakt.

  Avfall Såväl verksamheter som de enskilda bostadsfastigheterna inom planområdet skall uppfylla de krav som anges i kommunens föreskrifter om avfallshantering. Hämtning av hushållsavfall sker vid de enskilda fastigheterna. En station för återvinning finns vid Ljusterö färjeläge.

Täby
Södervägen 30
183 69 Täby
08 - 732 50 00
taby@jagholm.se
Österåker
Storängsvägen 7A
184 31 Åkersberga
08 - 540 875 75
osteraker@jagholm.se
Vallentuna
Tuna Torg 3
186 31 Vallentuna
08 - 511 733 55
vallentuna@jagholm.se

Intresseanmälan för

Anmäl ditt intresse eller ställ en fråga till mäklaren.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?
FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN.
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

Spekulantregister

Fyll i dina uppgifter nedan

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

VÄLJ BOSTADSTYP
Gör ett urval

Tack för ditt meddelande!

Låt oss värdera din bostad.

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi med en kostnadsfri värdering.

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!

VILL DU ATT VI KONTAKTAR DIG?
FYLL I DINA UPPGIFTER NEDAN.
Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!